Tuesday, 5 May 2015

The Conference of Situation Reporting of Savannakhet University Development project period II

ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ໄລຍະ II
ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມດາວສະຫວັນ ຄັ້ງວັນທີ 05/05/2015
The Conference of Situation Reporting of Savannakhet University Development project period II
At Dao Savanh Hotel, on May 5th, 2015
1 comment:

  1. ສະບາຍດີ ອາຈານ ຜູ້ບໍລິຫານເວັບໄຊ. ນ້ອງຊື່ ທ້າວ ທອງສະໄໝ ຂັນຕິສັກ ສັງກັດຢູ່ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ມີຄວາມຈຳເປັນຢາກຮູ້ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອນຳເອົາມາຂຽນໃສ່ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ຈຶ່ງຢາກຂໍຖາມວ່າ ຂໍ້ມູນນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຢູ່ບໍ ? ແລະ ຖ້າເປີດເຜີຍແລ້ວ ນ້ອງຊິຫາໄດ້ນຳພະແນກໃດ ? ຈຶ່ງຢາກຂໍຄວາມກະລຸນານໍາອາຈານຜູ້ບໍລິຫານເວັບໄຊ ໃຫ້ຄໍາແນະນຳແກ່ນ້ອງດວ້ຍ.
    ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ.
    ທອງສະໄໝ ຂັນຕິສັກ

    ReplyDelete