Sunday, 23 November 2014

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ວຽກງານ 2 ດີ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ມຂ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 2 ໃນວັນທີ 26/11/2014

ໃນວັນ​ທີ 26/11/2014
 ປາຖະກະຖາ ວັນມະຫາປະຕິວັດເດືອນຕຸລາຣັດເຊຍ ແລະ ວັນເກີດຂອງ ທ່ານ ຟໍອັງແກນ ທີ່ ສະໂມສອນໃຫ່ ມຂ, ຄັ້ງວັນທີ 19/11/2014